User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mateo 5,1-12a

The Word of God

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain; and after he sat down, his disciples came to him. Then he began to speak, and taught them, saying:
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
Blessed are the meek, for they will inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
Blessed are the merciful, for they will receive mercy.
Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.

Mateo 5,1-12a
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • Fyra gånger får vi veta att de som verkar mest olyckliga i denna värld, faktiskt är de som blivit mest välsignade av Gud. Han vill ställa deras olyckor tillrätta och ge dem upprättelse. Det är något som ställer alla världsliga värderingar på huvudet. Har jag någonsin erfarit att mina värderingar kastats omkull?
  • De som är fattiga eller lider kan ha förlorat tilltron på Gud. Det kan verka som om han aldrig besvarar deras bön. Men Jesus försäkrar att Gud inte har gett upp dem och att hans Konungadöme är deras. När jag lider för att jag försöker handla rättfärdigt, kan jag låta det glada budskapet och Saligprisningarna trösta mig.
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • Tänk dig att du sitter på bergskullen och lyssnar på Jesus. Vilken salighetsprisning påverkar dig mest?
  • Jesus, hjälp oss att lyssna på dig med våra hjärtan och öron och hjälp oss att bli levande för ditt ord, din lära och din önskan om att dra oss allt närmare dig.
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • Inkarnationen är ett mäktigt budskap från Gud. Jesus följer det genom att i saligprisningarna förkunna sina egna mål. Vi är saliga tack vare Guds godhet och vi behöver ett gudomligt perspektiv i våra liv. Som budskap är saligprisningarna mer profetiska än nyttobaserade. Som vägen till lycka talar de om frihet, osjälviskhet och inte om världslig framgång.
  • Saligprisningarna rör vid paradoxen att vi finner liv när vi minst anar det. De kan rätt förstås i Jesu liv och exempel, Jesus som levde enkelt, visade barmhärtighet och medkänsla. Han hungrade efter att göra Faderns vilja. Vi som delar hans liv är kallade att förkunna hans evangeliebudskap.
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • Dagens högtid inkluderar alla helgon som aldrig kanoniserades, mödrar och fäder som förblev trogna varandra och sina familjer, ensamstående kvinnor och män som verkade i tysthet, de som fann Gud i den smärta som de uthärdade, och alla de som vi älskade och hade stora tankar om, de som aldrig betraktade sig själva som heliga men vars godhet var uppenbar för de som stod dem nära. Finns jag med bland dem?
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • Var placerar jag in dessa salighetsprisningar? Kanske är det något särskilt svårt som pågår i mitt liv just nu, t.ex. sjukdom, eller utmaningen att vara en god vårdare, eller att ha förlorat tron och hoppet. Jag ber Jesus att förvandla mina svårigheter till välsignelser.
  • Kan jag sätta mig framför Jesus och lyssna på honom, som om jag aldrig hade hört dessa salighetsprisningar förrut? Vilken effekt har de på mig? Glädje, förvirring eller längtan?
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • Saligprisningarna, som ofta jämförs med de tio budorden, är något helt annorlunda. De är välsignelser eller gåvor som Gud gett oss och skall inte "iakttas" som budord, utan något som efterlängtats och getts näring åt i bön. Det är i bönen som deras märkligt paradoxala innebörd avslöjar sig. Så meditera över dem långsamt och se om de ger resonans åt vad du upplevt i ditt liv.
  • Har du någon särskild favorit bland saligprisningarna, någon som djupt berör dig?
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • Varför läser vi saligprisningarna på alla helgons dag? Det är för att de utgör själva kärnpunkten i vägen till helighet. De uttrycker de värderingar som kristna är kallade till i samband med sitt dop. När vi möter någon, vars liv ger uttryck för dessa värderingar, känner vi igen ett helgon.
  • Lägg märke till att ordet saligprisningar betyder välsignelser. De är inte budord, som skall lydas, utan välsignelser att eftersträvas. Finns det någon särskild sådan som du skulle vilja ha? Be om det i dag.
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • Som en andra Moses går Jesus upp på berget för att förkunna sin nya lag. Det är en hjärtats lag som inte grundar sig på fruktan eller förbud utan på ett vidöppet hjärta, som är redo att omfamna livets paradoxer och leva det till fullo. Det är också grundat på ett kall till lycka och välsignelse. Bäst kan jag förstå saligprisningarna genom att meditera över Jesus och hur öppet och modigt han levde.
  • Saligprisningarna väcker alltid ett djupt ackord i mitt hjärta. I dag vill jag ägna mig åt den som talar mest till mig, antingen för att jag känner mig kallad till denna speciella attityd eller för att den representerar den strid som jag befinner mig i. Jag ber Jesus om hans välsignelse och om nåden att kunna bli till välsignelse för andra.
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • I den här läsningen räknar Jesus upp de livsinställningar som kommer att göra oss verkligt lyckliga. De utvecklas närmare i det som Jesus ber oss lära av honom när han säger, ”Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk, och ni kommer att finna vila för era själar”. I huvudsak vill han att vi skall möta två verkligheter, den ena att vi är begränsade och syndiga, och den andra att vi av naturen är mycket begåvade och framförallt delaktiga i det gudomliga livet. Han ber oss att acceptera det första och uppskatta det andra.
  • Ägna en bönestund i Jesu närvaro och låt honom acceptera en sida i dig som du inte är nöjd med. Låt honom sedan uppskatta något hos dig och säg honom vad du tycker om det.
 • Some thoughts on today's scripture

  Inactive
  Default
  • Saligprisningarna jämförs ofta med de tio budorden men är dock helt annorlunda. De är välsignelser eller gåvor som skänkts oss av Gud och skall inte ”jämföras” med budorden men de är efterlängtade och får sin näring i bönen. Det är när vi ber som deras märkligt paradoxala innebörd uppenbarar sig. Så meditera långsamt över dem och se om de ger eko i dina egna livserfarenheter. Har du någon favorit bland Saligprisningarna, någon som berör dig extra djupt?
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • Saligprisningarna redogör för vad Jesus tänker och vad han säger vara tecken på Guds konungadöme. Jag ber att mina ögon skall välsignas med att kunna se, att Guds konungadöme finns överallt omkring mig.
  • Varje helgon, som jag i dag kommer ihåg, ger liv åt någon av Saligprisningarnas aspekter. Jag tackar Gud för allt som jag lär mig av dessa många exempel och för deras uppmuntran att leva som de.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • جبل التطويبات، الناس، يسوع. أضع نفسي في المكان أطلب نعمة معرفة المسيح العميقة والالتزام به في طريق السعادة
  • كيف كان يسوع "مُلحًا" أعطى الحياة نكهةً وطعمًا ومعنى
  • كيف هو نور، ما الذي كان مخبأً وأظهره ؟
  • ما الّذي أفعله على خطاه ؟
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • اليوم نكرّس وقت الصلاة لإعادة قراءة ما دونّاه في تأمّلات الأسبوع المنصرم. نشكر الله على ما أعطانا
  • كما يمكننا التأمّل بقصّة من خلال زاوية "مادّة للصلاة والتفكير هذا الأسبوع" والموجودة على الصفحة الرئيسيّة للموقع.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • Jesus uses contrasting metaphors for Christian life, and they apply at different times in each person’s life and in the church’s life. Sometimes we are put in the spotlight, and we have our fifteen minutes of fame: briefly we are the light of the world, and we can pray that when we are in such focus, we may be worthy of our Christian vocation. Most of the time we are more like salt, or leaven, working for good even when unseen. Salt is a less attractive image than light. If there is anything of the exhibitionist in us, this image will discover it.
  • Lord, what do you ask of me, to be light or salt, to shine in public, or to work invisibly? Make me easy in the role you assign me.
  • Each of us is a light for the world because we are enlightened by Jesus, the light of the world. The light within us is not our own, but is a reflection of his light, the light of God. Prayer exposes us to the light, and when we move from the space of prayer into the space of ordinary life, we are more enlightened, in mind and heart. God is light, in him there is no darkness. We are light, though not all is light. The touch of God brings light to more and more of our inner, hidden personality.
  • Goodness shines through and cannot be hidden. The goodness of Jesus came through even in the darkness of the passion, and attracted good people to him. God's gifts to each person are to build up the community and thus glorify God. Anything done in love is done for the glory of God, for selfless love and the glory of God go together.
  • Jesus reminds me that faith is not a wet blanket on the joys of life but brings zest and spark. I ask Jesus to touch my imagination to show me how my faith can bring colour and life to me and to those around me.
  • The salt under foot is wasted; the light under the tub puts itself out. I consider how I might better use my energies for the good of others and for the glory of God.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • Звычайна людзі не хваляць страву за тое, што ў ёй ёсць соль, аднак многія заўважаюць, калі солі няма. Што прыўношу ў свет я: ці сапраўды тое, што не прыцягвае да сябе асаблівай увагі і ўсё ж неабходна?
  • Мы часта думаем пра святло, як пра ўпрыгожванне, якое паляпшае нашу жыццёвую прастору. Езус кажа, што святло адкрывае жыццё і праўду. Я размаўляю з Богам пра тое, якім святлом з'яўляюся я, і хачу пачуць, якім святлом хоча бачыць мяне Ён.
 • Some thoughts on today's scripture

  Active
  Default
  • Звычайна людзі не хваляць страву за тое, што ў ёй ёсць соль, аднак многія заўважаюць, калі солі няма. Што прыўношу ў свет я – нешта такое, што не прыцягвае да сябе асаблівай увагі і ўсё ж неабходна?
  • Мы часта думае пра святло, як пра ўпрыгожванне, якое паляпшае нашу жыццёвую прастору. Езус кажа, што святло - гэта нешта такое, што адкрывае жыццё і праўду. Я размаўляю з Богам пра тое, якім святлом з'яўляюся я, і хачу пачуць, якім святлом хоча бачыць мяне Ён.

More Sacred Space