User Settings

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Přestože se ignaciánská spiritualita zrodila v Ignácově rodném domě na baskickém venkově a došla naplnění v jeskyni nedaleko malého města Manresa, je – jak věřím – městskou spiritualitou. Na rozdíl od ostatních duchovních mistrů, kteří se s cílem najít Boha stáhli ze světa do konventů a klášterů, Ignác a jeho první druhové chodili hlásat Boží zvěst na náměstí a tržiště Evropy. Ignaciánská spiritualita je tudíž činnou spiritualitou, která se snaží hledat a nacházet Boha ve všech lidech, na všech místech a ve všech situacích.

Je to však zároveň kontemplativní spiritualita, protože není možné nacházet Boha kdekoliv, pokud nejste pozorní a pohotoví. Pak tu tedy máme paradox: ignaciánská spiritualita se raduje z Boha, který nás utváří z okamžiku na okamžik („okamžikově“, „momentně“) a žádá po nás současně, abychom se spolu s Kristem lopotili při vytváření Božího království. Je to zcela pohlcující úkol… a navíc takový, který od nás očekává, že budeme neustále otevření, dbalí modlitby a prodchnutí modlitbou. (Poté, co jsem toto napsal, mi vytanul na mysli jeden z těch lidí, kteří dokážou souběžně bouchat do bubnu, hrát na činely a ještě na harmoniku foukat melodii!)

Lze toho dosáhnout. Znám lidi, kteří mají schopnost kontemplace v akci „jako Mistři Jedi z Hvězdných válek“, a také vím, že jsou tu tisíce a tisíce lidí jako já, kteří tohoto cíle každý den nedosáhnou, ale kteří zažijí dostatek letmých dotyků kontemplace v akci, aby vytrvali v touze zkoušet to stále znovu a znovu.

By Paul Brian Campbell, SJ, on his blog, People for Others

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku

připravují irští jezuité